A+ R A-

Spisak birača koji su upisani da glasaju putem pošte

Na osnovu zaključka CIK - a broj 05-1-02-3-916-1/18 u cilju zaštite biračkog prava Općinska izborna komisija Općine Gradačac objalvjuje dostavljeni spisak birača koji su upirani da glasaju putem pošte, kako bi birači mogli provjeriti da li se njihovo ime eventualno nalazi na spisku birača koji glasaju putem pošte.

DOWNLOAD:

Zaključak CIK-a

Spisak birača koji glasaju putem pošte