A+ R A-

Radovi na izgradnji lokalnog puta u MZ Požarike

U sklopu projekta „ Izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica i lokalnih cesta na području općine Gradačac – faza II“ izvode se radovi na modernizaciji lokalnog puta u MZ Požarike. Radi se o dionici puta za Kikiće u dužini od 662 m. Dionica počinje od ranije asfaltiranog lokalnog puta Vida II – Požarike a vrijednost radova je oko 72.000 KM.

Trenutno se radi na ravnanju dionice, čišćenju bankina od humusa i zamjene podloge sa šljunkovitim materijalom. Također radi se na izgradnji odvodnje oborinskih voda, izradom kanala kao i izgradnji propusta od betonskih cijevi.  

Izvođač je uveden u posao 20.05.2019. a rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja u posao te bi u slučaju nepredviđenih situacija radovi trebali biti završeni do 20.07.2019.