A+ R A-

Novo dječije igralište u gradskom parku

Danas su završeni radovi na postavljanju dječijeg igrališta u gradskom parku. Na mjestu starog dječijeg igrališta postavljeni su novi sadržaji pogodni za igru mlađe djece. Ugrađena je gumena podloga, ljuljačka, kula i novi tobogani.

U sklopu ovog uređenja planirana je i javna rasvjeta samog dječjeg igrališta kao i postavljanje novih klupa za odmor. Cjelokupni projekt izgradnje dječjeg igrališta sa svim pratećim sadržajima iznosit će oko 30.000 KM.