A+ R A-

„Dan otvorenih vrata“ za poduzetnike

Gradonačelnik i Odsjek za upravljanje razvojem i energetsku efikasnost pozivaju poduzetnike na „Dan otvorenih vrata za poduzetnike“, koji će biti održan u srijedu, 25. septembra 2019. godine od 10.00 sati u zgradi gradske uprave Gradačac.

“Dan otvorenih vrata za poduzetnike grada Gradačac” ima za cilj unapređenje interakcije između gradonačelnika i poduzetnika, te njegovanje dobrih odnosa i direktnog kontakta sa predstavnicima privrede. Ova aktivnost je namjenjena poduzetnicima i privrednicima koji nisu aktivni u Privrednom savjetu i koji nemaju uspostavljenu komunikaciju sa lokalnim vlastima, omogućava direktnu komunikaciju sa gradonačelnikom i službama čiji je osnivač Grad Gradačac.  Rezultat bi trebao biti  lakše rješavanje problema poduzetnika, otklanjanje administrativnih i drugih prepreka za njihovo poslovanje, kao i unapređenje okvirnih uslova za poslovanje poduzetnika.

Svi zainteresovani mogu nas posjetiti u zgradi gradske uprave Gradačac ( adresa: ul. Husein kapetana Gradaščevića 54, kabinet gradonačelnika ) u periodu od 10.00 do 16.00 sati gdje će biti organizovani sastanci s gradonačelnikom i predstavnicima odsjeka za upravljanje razvojem i enegetsku efikasnost.

Ukoliko na određena pitanja nije moguće dati odgovore na licu mjesta u okviru „Dana otvorenih vrata za poduzetnike“, na ista se u pisanoj formi odgovara u što kraćem roku, tako da poduzetnici dobiju odgovore na sva postavljena pitanja. Grad Gradačac je ovu aktivnost pokrenuo u želji da poboljša komunikaciju sa privrednicima, odnosno da se Grad Gradačac pozicionira kao odgovorna i otvorena lokalna zajednica usmjerena ka privrednom razvoju.