A+ R A-

Obavijest o uvođenju građanskog sata

Obavještava se javnost da je Kolegij Gradskog vijeća Gradačac, imajući u vidu odredbe člana 16. i 17. Odluke o neposrednom učešću građana u lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj 12/17),  na 4. sjednici održanoj 12.11.2019. godine usvojilo Zaključak o uspostavljanju mehanizma komunikacije građana i vijećnika „građanski sat“.

Građanski sat predstavlja mehanizam kojim građani neposredno komuniciraju s vijećnicima o pitanjima, inicijativama i lokalnim problemima, a vijećnici upoznaju građane o dosadašnjim i trenutnim aktivnostima, kao i planovima Gradskog vijeća.

Građanski sat se održava svakog radnog ponedjeljka i četvrtka u terminu od 13,00 do 14,00 sati u kancelariji Predsjedavajućeg Gradskog vijeća.

Građani svoja pitanja, prijedloge i inicijative dostavljaju sekretaru Jedinstvenog organa uprave najkasnije tri dana prije održavanja građanskog sata putem e-maila, putem faksa ili lično na propisanom obrascu, o čemu sekretar obavještava Predsjedavajućeg Gradskog vijeća.

Građani u svom zahtjevu, pored teme, mogu predložiti i vijećnika, odnosno vijećnike, sa kojim žele razgovarati.

Kontakt osoba: Emina Turbić, sekretar

Telefon: 035-369-770

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Husein Kujraković

Obrazac za prijavu