A+ R A-

Obuka za CNC operatere u Trening centru u Gradačcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U vrijeme kada veliki broj mladih napušta Bosnu i Hercegovinu gradska administracija u Gradačcu zajedno sa partnerima radi na zaustavljanju tog negativnog trenda osnivajući Centar koji će osposobiti mlade ljude za određene poslove, a koji su deficitarni na području grada Gradačac, ali i čitave regije Sjeverna Bosna.  S tim u  vezi u sklopu projekta „ Osnivanje Trening centra za stručno osposobljavanje u sjevernoj Bosni“ započela je obuka za „CNC operatere“ u Gradačcu koji žele da usavrše svoje znanje iz metalskog sektora ali i oni koji žele da se prekvalifikuju za smjer CNC operatera.

Obuku trenutno pohađa 21 kandidat a ista traje 380 sati tačnije od ponedjeljka do četvrtka u trajanju od 4 sata u Trening centru Gradačac u MZ Vida II. ( Objekat Starog srednjoškolskog centra ). Termin obuke je  u poslijepodnevnim satima, od 17.00 do 21.00 sati, budući da su  pojedini polaznici već zaposleni. Polaznici obuke, osim iz Gradačca, dolaze i iz drugih općina i gradova (Lukavac i Tuzla).

Teoretski i praktični dio obuke se odvijaju u moderno opremljenim učionicama i radionicama. Instruktori su diplomirani inžinjeri mašinstva sa višegodišnjim iskustvom u automobilskoj industriji gdje se primjenjuje CNC tehnologija.

Prvi ciklus obuke bi trebao da se završi u martu ove godine a po riječim predstavnika Udruženja „Trening centra Gradačac“ nastavit će se sa istim programom 3 do 4 ciklusa tokom godine. Maksimalan broj polaznika jednog ciklusa je 30 a uslov za početak obuke je polaganje prijemnog ispita. Budući polaznici moraju ispunjavati i određene kriterije kao što je minimalna prosječna ocjena 3 ( dobar ) iz stručnih predmeta kao i usmeni intervju. Na osnovu svih ovih kriterija formira se lista i prvih 30 kandidata stiče uslove za početak obuke.

Cilj projekta je rješavanje nedostatka kvalificirane radne snage u ključnim privrednim granama u sjevernoistočnoj Bosni, čime se rješava jedan od glavnih razloga visoke nezaposlenosti i niske produktivnosti. Ovaj projekat je podržan od strane Grada Gradačac, UNDP BiH, Turske razvojne agencije ( TIKA ) i lokalnih privrednika ( TMD AGS d.o.o Gradačac ).