A+ R A-

Potpisani ugovori o izradi tehničke dokumentacije vezani za rekonstrukciju „Starog grada“ u Gradačcu

Danas su u zgradi gradske uprave Grada Gradačac potpisani ugovori o izradi tehničke dokumentacije vezani za rekonstrukciju kompleksa „Starog grada“ u Gradačcu.  Ugovori su potpisani od strane Grada Gradačac i  „AMBIJENT“  Arhitektonski atelje d.o.o. Tuzla izvođača radova.

Prvi ugovor se odnosi na radove na izradi Idejnog arhitektonskog-urbanističkog projekta revitalizacije i sanacije sa konzervatorskoo restauratorskim radovima Starog Grada u Gradačcu u iznosu od 81.900,00 KM i rok za obavljanje ove usluge je 120 dana. Drugi ugovor odnosi se na izradu Glavnog/izvedbenog projekta sanacija bedema s fortifikacijskim kulama u gornjem gradu, sahat kule u starom dijelu grada i tri ulazne kapije kule u okviru kompleksa „ Graditeljska cijelina Stari Grad u Gradačcu u iznosu od 111.150,00 KM. Rok za izvođenje ovih radova je 90 dana.

Napominjemo da je Grad Gradačac u proteklom periodu pribavio sva potrebna mišljenje Komisije za očuvanje  nacionalnih spomenika BiH što je bio preduslov za raspisivanje javnog poziva za  gore navedne ugovore. Također radilo se i na prikupljanju potrebnih dozvola od strane nadležnih ministarstava, kako bi se osiguralo da obnavljanje objekta teče u dobrom pravcu.

Gradonačelnik Edis Dervišagić istakao je da je za Gradačac ovo veoma važan i specifičan projekat. Ovdje se radi o generacijskom projektu, te projektu koji u post-ratnom periodu nije radila niti jedna općina na području BiH. Na računu Grada Gradačac se nalazi milion KM koji je osiguran za ove namjene od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Nakon završetka ove dokumentacije bit će raspisani javni pozivi za konkretne radove na sanaciji i rekonstrukciji u kompleksu Starog grada u Gradačcu. Nadamo se da ćemo u toku ove godine imati izvođače radova koji će raditi na sanaciji bedema, sahat kule i ulaznim kapijama tj. onih najugroženijih dijelova kompleksa. Drugi ugovor će nam pokazati koje sve radove moramo uraditi kako bi se čitav kompleks stavio u funkciju kao i određene smjernice koliko nam je potrebno sredstava koje je potrebno rasporediti. Sve ovo navedeno nam pokazuje koliko je ovaj današnji dan značajan jer otvara mogućnost generacijama koje dolaze da čitav kompleks Starog grada stave u punu funkciju i da taj kompleks zasija u pravom svijetlu.

Predstavnik izvođača radova gosp. Husejn Dropić rekao je da će se on i njegova firma potruditi da ispoštuju sve zadane rokove kao i kvalitetu samih radova budući da se radi o veoma kompleksnim zahvatima. Dodao je da je ovaj lokalitet jedan od najzanačajnijih historijskih lokaliteta u BiH, te se upravo zbog toga treba posvetiti posebna pažnja na očuvanju ovog objekta kao nacionalnog spomenika.