A+ R A-

Dodjeljena zaštitna oprema i dezinfekciona sredstva JZU Dom zdravlja Gradačac

U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom u Bosni i Hercegovini, Štab civilne zaštite Grada Gradačac, u sklopu svojih redovnih aktivnosti u zaštiti od pandemije bolesti koronavirusa( COVID-19 ), izvršio je nabavku zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

Nabavljena oprema dodjeljena je JZU Dom zdravlja Gradačac a radi se o zaštitnim odijelima-skafanderi, zaštitni mantili, rukavice, zaštitne naočari, viziri i dezinfekciona sredstva. Ova oprema je preuzeta od strane uposlenika JZU Dom zdravlja Gradačac i biće raspoređena po službama po prioritetnoj osnovi.