A+ R A-

Radovi na projektu „ Vodosnabdijevanja Gradačca“

Radovi na projektu „ Vodosnabdijevanja Gradačca“ koji osim izgradnju vodovodne mreže u južnom dijelu grada Gradačac podrazumjeva rekonstrukcija dijela gradske azbestno-cementne vodovodne mreže i  proširenje kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac, izvode se na nekoliko lokacija i teku predviđenom dinamikom.

Trenutno se izvode radovi na izgradnji potisno-distibutivnog cjevovoda u naselju Fazlići mjesna zajednica Kerep a isti su u završnoj fazi u mjesnim zajednicama Zelinja Donja i Zelinja Srednja.

Osim radova na izgradnji potisno-distributivnog cjevovoda u toku su radovi i na izgradnji rezervoara u Međiđi Donjoj, Zelinji Donjoj i Zelinja Srednja.

Do sada je urađeno više od 70% predviđenih radova na projektu " Vodosnabdijevanja Gradačca ".