A+ R A-

Obezbijeđena finansijska sredstva za novo sanitetsko vozilo

Oktobar se promoviše kao mjesec borbe protiv raka dojke. Na taj način se utiče na svijest ljudi kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost ove bolesti. Cilj obilježavanja Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke je podstaći žene da se redovno javljaju na preventivne preglede, jer je to najbolji način da se bolest dijagnostikuje na vrijeme, a samim tim poveća i stepen izlječenja. Više od 90% bolesnica s rakom dojke može se izliječiti ako se dijagnoza postavi u početnom stadijumu.

Gradonačelnik Edis Dervišagić je održao sastanak s predstavnicima Doma zdravlja „Gradačac“ i Udruženja „ Zmajice“ Gradačac gdje dogovoreno da će iz budžeta grada Gradačac biti izdvojeno 50.000 KM za nabavku novog sanitetskog vozila. Ovim će se steći uslovi da se jedno od postojećih vozila Dom zdravlja rezerviše za potrebe prevoza onkoloških pacijenata.

Dosadašnja praksa je bila da svaki pacijent s područja grada Gradačac o svom trošku odlazi na svakodnevno liječenje u Tuzlu  budući da te troškove Zavod zdravstvenog osiguranja TK ne pokriva. Dogovoren je i usaglašen Sporazum između grada Gradačac i Doma zdravlja kojim će i dio tih troškova u narednom periodu biti pokriven iz budžeta grada.

Ovim potezima kao i nabavkom određene medicinske opreme, vozila i drugih pomagala Grad Gradačac nastavlja podržavati rad Doma zdravlja Gradačac a sve u cilju stvaranja što kvalitetnijih uslova za pružanje zdravstvenih usluga našim građanima.