A+ R A-

Potpisani sporazumi o izgradnji stambenih jedinica povratnicima u FBiH

Jučer su u Sarajevu potpisani sporazumi o saradnji na provođenju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (DPSZ/RSP) za Potprojekat BiH5 "Obnova i izgradnja 81 individualnog stambenog objekta za raseljene osobe i povratnike u BiH".

Sporazume je, u svojstvu implementatora projekta, s načelnicima i gradonačelnicima 23 općine i grada u Federaciji BiH (Banovići, Bihać, Bosanska Krupa, Bugojno, Čapljina, Dobretići, Glamoč, Gornji Vakuf-Uskoplje, Gradačac, Jajce, Kakanj, Kalesija, Kladanj, Ključ, Konjic, Kupres, Lukavac, Maglaj, Mostar, Sanski Most, Sapna, Stolac, Vareš i Velika Kladuša) potpisao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić.

Grad Gradačac se obavezao da će na osnovu potpisanog sporazuma, u Gradačcu biti obnovljeno 1 stambena jedinica u MZ Ledenice Donje. Obaveze koji proizilaze ogledaju se u izdavanju svih neophodnih saglasnosti i dozvola iz svoje nadležnosti kao i obezbjeđenje priključaka na komunalije.

U okviru RSG-a, donatori su dosad izdvojili 570 miliona KM, od čega se oko 130 miliona KM odnosi na projekte u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je najveći donator sa 460 miliona KM, a slijede Sjedinjene Američke Države sa 47 miliona KM, te Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska, kao i još nekoliko zemalja.

Snažnu podršku ovom programu pružaju i UNHCR, OSCE te Razvojna banka Vijeća Evrope. Osim Bosne i Hercegovine, RSG-om su također obuhvaćene Srbija, Hrvatska i Crna Gora.

Grad Gradačac- Vlada FBiH