A+ R A-

U toku asfaltiranje lokalnog puta u MZ Mionica III

Trenutno se vrše radovi na rekonstrukciji lokalnog puta u naselju Gluhe, u mjesnoj zajednici Mionica III. U toku je postavljanje završnog sloja asfalta glavnog puta u dužini od 953 metara.   

Jučer je asfaltirana i dionica puta u mjesnoj zajednici Međiđa Gornja dužine 271,50 metara. Radi se o putu u naselju Durakovići-Brdo.

Ove aktivnosti se odvijaju u sklopu projekta „Izgradnje lokalnih puteva na području Gradačca“ koje imaju za cilj modernizaciju lokalnih puteva u Gradačcu. Završetkom ovog projekta izgradit će se ili rekonstruisati 39 putnih pravaca u 26 mjesnih zajednica na području grada Gradačac ukupne dužine 11.590,30 m.

Mole se građani i učesnici u saobraćaju, da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, te koriste alternativne putne pravce, ukoliko je to potrebno.