A+ R A-

Završeno asfaltiranje na dijelu regionalne ceste Gradačac-Gračanica

Jučer su završeni radovi na asfaltiranju dijela regionalne ceste R-460 “Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice” na području Srnica Gornjih (Gradačac). Radi se o projektu čija je vrijednost 800.000,00 KM, dužina dionice je 900 metara. Izvođač radova je firma Balegem DOO Gradačac a stručnotehnički nadzor nad izvođenjem radova vršio je IG Banja Luka.

Direkcija regionalnih cesta TK započela je rekostrukciju regionalne ceste Gračanica – Bukva – Doborovci – Srnice u saradnji sa resornim ministarstvom i gradskom upravom Gradačac koja je pomogla u riješavanju imovinskih odnosa koji su bili preduslov za početak rekonstrukciju ove dionice.

 

U narednih nekoliko dana radit će se na nasipanju i uređenju bankina, iscrtavanju linija na saobraćajnici i postavljanju saobraćajnih znakova čime će se završiti ova dionica regionalne ceste.