A+ R A-

Nastavak radova na unutrašnjem uređenja Gradskog kina

Početkom ove sedmice nastavljeni su radovi na unutrašnjem uređenju Gradskog kina koji se odvijaju u okviru projekta PRO-Budućnost kojeg implementira „Catholic Relief Services (CRS)“ sa sjedištem u Sarajevu.

Izvođač radova je Asilting d.o.o. Gradačac a vrijednost istih je 147.301,83 KM. Projekat PRO-Budućnost finansira troškove u  iznosu do 64.350,00 KM, a Grad Gradačac u iznosu od 82.951,83 KM.

Radovi se odnose na sanaciju elektroinstalacija, proširenje galerije, izrada stropne konstrukcije, zidnih i podnih obloga i završno uređenje sanitarnih čvorova.

Napominjemo da je do sada kroz prve dvije faze rekonstrukcije Gradskog kina uloženo preko 260.000 KM. U budžetu Grada Gradačac za 2022. godinu planirat će se i preostali iznos sredstava koji bi omogućio završetak svih radova i stavljanjem u funkciju Gradskog kina u Gradačcu.