A+ R A-

Odobreni projekti sanacije puteva na području grada Gradačac

Jučer je potpisan Sporazum o saradnji u realizaciji Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o odobrenim projektima sanacije ( rehabilitacije ) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Sporazum je potpisan između Grada Gradačac i Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta TK budući da je Vlada Tuzlanskog kantona  Odlukom o odobrenim projektima sanacije ( rehabilitacije ) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području TK zadužila JU Direkciju  regionalnih cesta TK da sklopi sporazume o saradnji sa nadležnim gradovima/općinama kao upraviteljima cesta.

Ovim sporazumom za područje grada Gradačac odobrena su tri putna pravca ukupne vrijednosti 187.270,61 KM dužine oko 950m.

Radi se o rehabilitaciji i sanaciji dijela gradske ulice Hasana Durmiševića, dionica od izlaza iz ul. 7 bataljona do izlaza iz ul. Šehida ( dužina 242,50m), sanacija dijela lokalne ceste za Bagdale, dionica od izlaza iz ul. Šehida do izlaza iz ul. Čelikovača ( dužina 577m) i rehabilitacija lokalne putne mreže u Mionici I, naselje Hanići ( dužine 130m ).

Ovim sporazumom Grad Gradačac se obavezuje da provede postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenjem radova na sanaciji cesta i koordinira tokom realizacije projekta sa mjesnim zajednicama tokom izvođenja istih.  

Sljedeće godine Nacrtom budžeta Grada Gradačac  predviđeno je milion KM za rekonstrukciju lokalnih saobraćajnica na području Gradačca.