A+ R A-

Odobreni projekti sanacije puteva na području grada Gradačac

Jučer je potpisan Sporazum o saradnji u realizaciji Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o odobrenim projektima sanacije ( rehabilitacije ) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Sporazum je potpisan između Grada Gradačac i Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta TK budući da je Vlada Tuzlanskog kantona  Odlukom o odobrenim projektima sanacije ( rehabilitacije ) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području TK zadužila JU Direkciju  regionalnih cesta TK da sklopi sporazume o saradnji sa nadležnim gradovima/općinama kao upraviteljima cesta.

Ovim sporazumom za područje grada Gradačac odobrena su tri putna pravca ukupne vrijednosti 187.270,61 KM dužine oko 950m.

Radi se o rehabilitaciji i sanaciji dijela gradske ulice Hasana Durmiševića, dionica od izlaza iz ul. 7 bataljona do izlaza iz ul. Šehida ( dužina 242,50m), sanacija dijela lokalne ceste za Bagdale, dionica od izlaza iz ul. Šehida do izlaza iz ul. Čelikovača ( dužina 577m) i rehabilitacija lokalne putne mreže u Mionici I, naselje Hanići ( dužine 130m ).

Ovim sporazumom Grad Gradačac se obavezuje da provede postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenjem radova na sanaciji cesta i koordinira tokom realizacije projekta sa mjesnim zajednicama tokom izvođenja istih.  

Sljedeće godine Nacrtom budžeta Grada Gradačac  predviđeno je milion KM za rekonstrukciju lokalnih saobraćajnica na području Gradačca.

POSLJEDNJE VIJESTI

JAVNI  OGLAS  za imenovanje zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

JAVNI OGLAS za imenovanje zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

GRADSKO VIJEĆE Komisija za izbore i imenovanja                                                                                                                                             Na osnovu...

Javni oglas - imenovanje - GIK

Javni oglas - imenovanje - GIK

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton GRAD GRADAČAC H.K.Gradaščevića 74, 76...