A+ R A-

Početak radova na sanaciji puteva na području grada Gradačac

U sklopu Sporazuma o saradnji u realizaciji Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije ) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona započeti su radovi na sanaciji lokalnih cesta u Gradačcu. Sporazum je potpisan između Grada Gradačac i Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta TK. Ovim sporazumom za područje grada Gradačac odobrena su tri putna pravca ukupne vrijednosti  187.270,61 KM dužine oko 950m.

Trenutno se izvode radovi na sanacija dijela lokalne ceste za Bagdale, dionica od ul. Šehida do izlaza iz ul. Čelikovača (dužina 577m).

U narednom periodu počet će radovi i na sanaciji dijela gradske ulice Hasana Durmiševića, dionica od izlaza iz ul. 7 bataljona do izlaza iz ul. Šehida ( dužina 242,50m) i rehabilitacija lokalne putne mreže u Mionici I, naselje Hanići ( dužine 130m ).

Za ovu godinu u Budžetu Grada Gradačac planirano je milion KM za rekonstrukciju lokalnih saobraćajnica na području Gradačca.