A+ R A-

Radna posjeta ministra trgovine, turizma i saobraćaja TK Gradačcu

Danas je održan radni sastanak u zgradi gradske uprave na kojem su prisustvovali gradonačelnik Edis Dervišagić s pomoćnicima, minister trgovine, turizma i saobraćaja TK Mustafa Šakić i Direktor JU Direkcije regionalnih cesta TK Zijad Omerčić. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim implementiranim projektima kao i o budućim aktivnostima na području grada Gradačac.

Razgovarano je o prioritetnim projektima na području Gradačca kada je u pitanju putna infrastruktura kao i o drugim mogućim projektima iz oblasti turizma koji se mogu implementirati u Gradačcu.

Nakon radnog sastanka posjećeni su radovi na asfaltiranju koji su završeni protekle sedmice. Radi se o dvije dionice dužine oko 800 m i ukupne vrijednosti oko 160.000 KM ( dio gradske saobraćajnice u ul. Hasana Durmiševića i dio saobraćajnice u MZ Bagdale ) istakao je direktor Direkcije Zijad Omerčić.

Edis Dervišagić je izjavio da će u narednom period, kada  je u pitanju putna infrastruktura u Gradačcu, biti prioritet gradske ulice budući da se u gradskom jezgru implementira projekat rekonstrukcije vodovodne mreže koji stvara negativne posljedice za lokalne ceste. Planiranim sredstvima iz budžeta Grada Gradačac i uz podršku Vlade Tuzlanskog katona moguće je riješiti problem putne infrastrukture  u užem dijelu grada gdje je već i pripremljena određena projektna dokumentacija.

Ministar Mustafa Šakić je istakao da će rebalansom budžeta TK sredstava predviđena za putnu infrastrukturu iznositi oko 3,8 miliona KM za lokalne ceste. Kada je u pitanju Gradačac smatramo da je jedan od prioriteta putni pravac od mjesne zajednice Vide prema Rajskoj i Jasenici kao i nastavak ovog putnog pravca prema Bagdalama kao i lokalne ceste u urbanom dijelu grada koje će se usaglasiti zajedno s gradskom upravom Gradačac.