A+ R A-

Završne aktivnosti ka formiranju štabova civilne zaštite u mjesnim zajednicama u Gradačcu

U Sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu održan je sastanak predstavnika Grada Gradačac s predsjednicima vijeća mjesnih zajednica sa području grada Gradačac. Na sastanku su gradonačelnik Edis Dervišagić i šef Službe civilne zaštite Grada Gradačac Isam Sendić upoznali učesnike sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju o ulozi i značaju štabova civilne zaštite u mjesnim zajednicama.

Predsjednici vijeća mjesnih zajednica upoznati su o formiranju struktura civilne zaštite u mjesnim zajednicama gdje će budući članovi istih pristupati na dobrovoljnoj bazi. U narednih nekoliko dana očekuje se od imenovanih predsjednika mjesnih zajednica da u svojim mjesnim zajednicama formiraju štabove civilne zaštite.

Budući štabovi Civilne zaštite mjesnih zajednica nadležni su da rukovode akcijama zaštite i spašavanja i za provođenje drugih aktivnosti u skladu sa odredbama člana 34-38.