A+ R A-

Održana je 22. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac

Održana je 22. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na sjednici Kolegija utvrđen je dnevni red 16. redovne sjednice Gradskog vijeća i termin održavanja iste.

16. redovna sjednica Gradskog vijeća održat će se u četvrtak 23. juna 2022. godine sa početkom od 9.00 sati u sali za sjednice „Sportske dvorane“ u Gradačcu.

Na dnevnom redu naći će se 16 tačaka između kojih Prijedlog odluke o rganizaciji i djelokrugu službi za upravu i stručnih službi Grada Gradačac, Odluka o pristupanju izradi Statuta Grada Gradačac.

Gradski vijećnici će razmatrati i Nacrt odluke o priznanjima i nagradama Grada Gradačac i Nacrt odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac.

Vijećnici će biti uopznati i s izvještajima o radu i poslovanju JP „Komunalac“ kao i s izvještajem o radu urbanističko-građevinske inspekcije.