A+ R A-

Odluka o raspodjeli sredstava za OCD/NVO - Javne ustanove za 2022.godinu

Na osnovu člana 12. stav 3 Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji ("Službeni glasnik" broj: 6/2018) i Prijedloga odluke o raspodjeli sredstava dostavljenog od strane Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih-neprofitnih organizacija i javnih ustanova za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu, po javnom pozivu, od 21.06.2022. godine, Gradonačelnik donosi:

 

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OCD/NVO - JAVNE USTANOVE ZA 2022. GODINU

 

DOWNLOAD

Tabela projektnih prijedloga sa odobrenim iznosima sredstava