A+ R A-

O B A V I J E S T

Gradska izborna komisija (025-A) je na sjednici održanoj dana 04.09.2022. godine održala 8. sjednicu na kojoj je u skladu sa članovima 10., 11., 12. i 18. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i potupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BiH“, br.27/22) izvršena dodjela pozicija političkim subjektima u mobilnim timovima na području grada Gradačac.

Shodno navedenom obaviještavaju se politički subjekti, koji su dobili mjesto u mobilnom timu, da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahtjeva, dostave Gradskoj izbornoj komisiji svoje prijedloge (pravilno popunjene SG-1 obrasce) za članove mobilnih timova i njihove zamjenike.

Obrasce je potrebno dostaviti u prostorije Gradske izborne komisije (zgrada MUP-a) u periodu od 09.00-16.00 sati.

 

Gradska izborna komisija

Gradačac

Broj 66/22

Gradačac, 06.09.2022. godine

Gradska izborna komisija Gradačac

                                                                                         Mirel Bijedić, predsjednik

 

Prilog:

-dopis za političke subjekte

-lista političkih subjekata

-pregled konačne dodjele mjesta u biračkim odborima