A+ R A-

Najava 18. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Gradačac

18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac održat će se u srijedu 14.09.2022. godine u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati.

Na dnevnom redu planirano je 32 tačke.

Neke od tačaka dnevnog reda su: Nacrt Statuta Grada Gradačac, Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta Statuta Grada Gradačac i provođenju javne rasprave, Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01-30.06.2022. godine i Prijedlog dokumenta Okvirnog budžeta Grada Gradačac za period 2023-2025. godina.

Na ovom linku možete naći radne materijale za sjednicu:

https://ecitizen.ba/gradacac/public-sessions/session-details/56