A+ R A-

Sanacija klizišta Aličkovići

Grad Gradačac je jedan od 5 gradova /općina iz FBiH zajedno sa 5 općina iz RS koji je učesnik projekta  „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH“ kojeg podržavaju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini. Realizacija projekta je započela  potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju krajem januara 2020.godine a podržana i potpisivanjem Deklaracije o smanjenju rizika od katastrofa u lokalnim zajednicama u februaru 2020.godine (istu su potpisali svih 10 općina/gradova učesnica projekta i Ministarstvo sigurnosti BiH).

Ovim projektom predvidjena je „Uspostava i unapređenje organizacije i koordinacije u jedinicama lokalne samouprave kroz integrisani model upravljanja rizicima od katastrofa sa fokusom na sektore zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječije zaštite, zdravstva i poljoprivrede kako bi svi akteri adekvatno razumjeli svoju ulogu u smanjenju rizika od katastrofa“.

Shodno navedenom u oblasti zaštite i spašavanja u sklopu segmenta – zaštita i spašavanje – Grad Gradačac kandidovao je „Projekat sanacije klizišta Aličkovići – Mionica – I Faza“ .

Radovi na sanaciji klizišta otpočeli su prije desetak dana, a radove izvodi firma Grimig d.o.o. iz Doboj-Istoka. Ukupna vrijednost radova na sanaciji klizišta iznosi preko 100.000 KM  a Grad Gradačac učestvuje svojim sredstvima u sufinansiranju navedenog projekta.