A+ R A-

Održan radno-konsultativni sastanak

Danas, 14.12.2015., u prostorijama Općine Gradačac su predstavnici sa područja općine Gradačac, zastupljeni u organima vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine Tuzlanskog kantona, u drugim organizacijama, predsjednici (predstavnici) političkih subjekata na općini Gradačac i predstavnici privrednog, javnog i vjerskog života na općini Gradačac,  održali zajednički radno-konsultativnom sastanku sa Općinksim načelnikom općine Gradačac.

 

 Razmotrili su aktivnosti na realizaciji Projekta vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda općine Gradačac.Na općini Gradačac u toku su pripreme za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja južnog dijela općine, rekonstrukcije postojeće mreže i tretmana otpadnih voda, vrijednosti cca 18 miliona. Ovaj Projekat je u pripremnoj i poodmakloj fazi.

 

 Učesnici sastanka dali su punu podršku aktivnostima na realizaciji Projekta,uz konstataciju da se radi o projektu od vitalnog i historijskog značaja za građane općine Gradačac, prevashodno za obejzbjeđenje pitke vode sa izvorišta „Domažić“ za cca 20.000 građana iz 16 naselja južnog dijela općine, kao i unapređenja kvaliteta i pouzdanosti postojećeg vodosnabdijevanja sa izvorišta „Okanovići“ i rekonstrukcije prečistača otpadnih voda i izgradnje kanalizacione mreže sjevernog dijela općine.

 

Također podržali su posebne zaključke koje je Općinsko vijeće donijelo jednoglasno na sjednici od 29.oktobra 2015. godine i koji su upućeni Vladi i Supštini Tuzlanskog kantona.Do problema u realizaciji istog može doći zbog odugovlačenja, odnosno izbjegavanja organa Tuzlanskog kantona za podrškom istom.

 

 Učesnici sastanka su se dogovorili da se u razumnom roku ponovo sastanu i  razmotre aktivnosti koje će poduzeti Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona.