A+ R A-

Sastanak predsjedavajućeg Općinskog vijeća sa predstavnicima Udruženja „Agro-stočar“

Predsjedavajući Općinskog vijeća prof. Enir Šakić je održao sastanak sa predstavnicima Udruženja „Agro-stočar“ na čelu sa predsjednikom Udruženja gospodinom Hasanom Mujićem. Predstavnici Udruženja su upoznali predsjedavajućeg Općinskog vijeća i sekretara jedinstvanog organa uprave sa problemima sa kojima se susreću vezano za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu a kojim raspolaže „Napredak“ dd u stečaju. Predsjedavajući Općinskog vijeća je konstatovao da je za februarsku sjednicu Općinskog vijeća predviđeno razmatranje Informacije o stanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta i da će biti uloženi maksimalni napori kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućili što povoljniji uslovi za bavljenje ovom djelatnošću.