Grad Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Materijali za 15. radnu sjednicu planiranu za 03.07.2018. godine
A+ R A-

Materijali za 15. radnu sjednicu planiranu za 03.07.2018. godine

KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJALE U PDF FORMATU

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 18. 06. 2018. godine

S A Z I V A M

15. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 03. 07. 2018. godine (utorak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u 9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

 

 1. Izmjene i dopune Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu.
 2. Prijedlog Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji.
 3. Prijedlog Odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra – put.
 4. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta radi izgradnje gradskog groblja.
 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (Medžlisu islamske zajednice Gradačac).
 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (Kovgrad d.o.o.)
 7. Prijedlog Odluke o uspostavi prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Gradačac (škola Požarike).
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine.
  TEKSTUALNI DIO
  GRAFIČKI DIO
 9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i stavljanju na javni uvid i javnu raspravu Nacrta Urbanističkog projekta “Stara autobuska stanica”.
  TEKSTUALNI DIO
  GRAFIČKI DIO
 10. Prijedlog za izmjenu Statuta Općine Gradačac.
 11. Nacrt Odluke o uslovima i načinu držanja pasa te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području općine Gradačac.
 12. Zaključak o ispravljanju greške u Odluci Općinskog vijeća br. 01-05-140/17, od 04.05.2017. godine.
 13. Prijedlog teksta Autentičnog tumačenja Odluke o visini naknade-paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih tijela i OIK-e.
 14. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta JZU Dom zdravlja Gradačac.
 15. Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Redžić Mirele.
 16. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažene jedinice garažno-poslovnog prostora.
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upranog odbora JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac.
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nepokretnosti i prava do završetka procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
 19. Prijedlog Programa i Plana zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u periodu 2018/2019. godina
  PRILOG - 1
  PRILOG - 2
 20. Srednjoročni plan potencijalnih JPP projekata.
 21. Godišnji plan potencijalnih JPP projekata.
 22. Izvještaj o nenaplaćenim prihodima iz sudskih postupaka.
 23. Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu.
 24. Razmatranje Nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. godina.
 25. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

                     NAPOMENA:

           - Kompletni materijali  koji su dostavljeni Stručnoj službi, dostavljaju se vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, a ostalima kojima je upućen poziv za 15. radnu sjednicu, materijale mogu  preuzeti u elektronskoj  formi u Stručnoj službi Općinskog vijeća ili na web stranici: www.gradacac.ba.

-         Materijal po Ad. 13. Prijedlog teksta Autentičnog tumačenja Odluke o visini naknade-paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih tijela i OIK-e, bit će dostavljen naknadno poslije očitovanja Komisije za Statut I opća akta.

-          Materijal po Ad. 16. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažene jedinice garažno-poslovnog prostora, Stručnoj službi Općoinksog vijeća nije dostavljen do momenta slanja materijala i bit će dostavljen naknadno.

-          Materijali po Ad. 17. i Ad. 18. bit će dostavljeni naknadno poslije ustanovljavanja prijedloga rješenja od strane Komisije za izbore i imenovanja.

-          Materijal po Ad. 24. postaljven je na web stranici Vlade TK www.vladatk.kim.ba

-          Komisija za izbore i imenovanja je zaključila da se uz materijale za ovu sjednicu Vijeća dostavi i Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, sa javnim oglasom, a da se o uvrštavanju u dnevni red ove sjednice Općinskog vijeća očituje Komisija za Statut opća i akta i Općinsko vijeće. 

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.