A+ R A-

Poziv za 1. sjednicu Gradskog vijeća Gradačac, za dan 04.07.2019. godine (četvrtak) u sali za sjednice „Gradačačkog sajma“ u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

Na osnovu člana 45. Prečišćenog tekstaPoslovnikaOpćinskogvijećaGradačac («SlužbeniglasnikOpćineGradačac“, broj: 3/14), a u vezi sa članom 15. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 24.06.2019. godine 

 

S A Z I V A M

1. sjednicu Gradskog vijeća Gradačac, za dan 04.07.2019. godine (četvrtak) u sali za sjednice„Gradačačkog sajma“ u Gradačcu,  sa početkom rada u 9:00 sati

Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

 

D N E V N I    R E D:

  1. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (plac Požarike)
  2. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za izbor i nominovanječetiri člana Nadzornog odbora za  JP „Komunalac“ d.d. Gradačac ispred državnog kapitala, sa javnim oglasom.
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.
  4. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na AneksUgovoru o zakupu br. 02-14-301/10 od 05.02.2010. godine, Aneks Ugovora o zakupu br. 02-14-1512/15 od 22.07.2015. godine i Aneksa Ugovora o zakupu br. 02-14-248/16 od 29.03.2016. godine.
  5. Program o izmjenama i dopunama Programa o javnim parkiralištima.
  6. Prijedlog lokalnog akcionog plana za reintegraciju BiH državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji na području općine Gradačac za period 2019.-2022. godina.
  7. Izvještaj o nenaplaćenim prihodima Općine Gradačac (iz osnova sudskih sporova – kategorija ostalih prihoda) sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate potraživanja.
  8. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Općine Gradačac za 2018. godinu.
  9. Izvještaji i radu i poslovanju javnih preduzeća u 2018. godini:

       a)    JP Veterinarska stanica;

       b)   JP Parkinzi;

       c)    Javno stambeno preduzeće; i

       d)   JP Komunalac.

      10. Izvještaji o radu i poslovanju javnih ustanova u 2018. godini:

       a)  JZU Dom zdravalja Gradačac;

       b)   JZU Centar za fizikalnu medicine, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac;

       c)    JU Apoteka Gradačac;

       d)   JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac;

       e)    JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac;

       f)    JU Centar za socijalni rad Gradačac.

11. Informacija o broju zaposlenih u javnim ustanovama i javnim preduzećima po jedinstvanim kriterijima o  zapošljavanju definisanih Pravilnikom Općinskog vijeća.

12. Informacija o evidenciji stručnih zvanja i zanimanja uposlenih u Općini Gradačac , javnim ustanovama i javnim preduzećima.

13. Informacija o strukturi i broju nezaposlenih demobilisanih boraca, RVI i članova porodica šehida i poginulih boraca.

14.  Pitanja, prijedlozi i inicijative.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.