A+ R A-

KONKURS za dodjelu stipendija učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2018/2019 godinu

Na osnovu  člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja  i članova  njihovih obitelji, prečišćeni  tekst, ("Službene  novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12,5/14  i  12/16).  člana  14. Odluke o utvrđivanju uslova,  kriterija i postupka  za dodjelu  stipendija  braniteljima  i članovima njihove porodice ("Službene novine  Tuzlanskog kantona", br: 16/15  i 2l/8) i Odluke o terminu raspisivanja  konkursa,  broj: 15/1-05-00653/18  od od 15.01.2019.  godine,
Ministarstvo  za boračka pitanja Tuzlanskog  kantona objavljuje


KONKURS
za dodjelu stipendija  učenicima iz reda branilačke  populacije Tuzlanskog kantona
za školsku 2018/2019  godinu

Tekst cjelokupno oglasa i potrebne dokumentacije možete skinuti sa stranice vlade TK, te putem donjeg linka

DOWNLOAD

Link ka tekstu javnog oglasa