A+ R A-

JZU Dom zdravlja Gradačac - Javni oglas za prijem u radni odnos

Na  osnovu  člana  7. Pravilnika  o postupku  prijema  u  radni  odnos  u  JZU  Dom  zdravlja Gradačac  br:  2604/19 od 05.06.2019.god., Saglasnosti Upravnog odbora Ustanove br: 4337/19 od 03.09.2019., te člana 46.Statuta JZU Dom zdravlja Gradačac, zamjenik direktora Ustanove raspisuje:

 J A V N I   O  G  L  A  S
za prijem radnika u radni odnos

Download
Link na tekst javnog oglasa