A+ R A-

Preliminarne rang liste korisnika programa pokretanja proljetne sjetve za Grad Gradačac za 2020. godinu koji su ostvarili pravo na poticaj

 

Preliminarne rang liste korisnika programa pokretanja proljetne sjetve za Grad Gradačac za 2020. godinu koji su ostvarili pravo na poticaj

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe Gradonačelniku Grada Gradačac u roku od 8 dana od dana objave tabele na web stranici.

DOWNLOAD:

Rang liste