A+ R A-

Poziv na javnu raspravu po nacrtu odluke o Općim uslovima,postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac

Na osnovu zaključka Gradskog vijeća Gradačac ( "Sl. glasnik Grada Gradačca" broj 9/21 ) Gradska služba za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu upućuje

Poziv na javnu raspravu po Nacrtu odluke o općim uslovima, postupku i

kriterijumima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac

DOWNLOAD

Poziv, tekst odluke i zalkjučak GV