A+ R A-

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OCD/NVO IZ OBLASTI SPORTA

Na osnovu člana 12 . Odluke  o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji ("Službeni glasnik broj: 6/2018.)  i dostavljenog Prijedloga odluke o raspodjeli sredstava  od strane Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata OCD / NVO po javnom pozivu, Gradonačelnik, donosi :

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OCD/NVO IZ OBLASTI SPORTA ZA 2021. GODINU  PO DRUGOM JAVNOM POZIVU

REZULTATI - POTPUNO EVALUIRANI PROJEKTI  
R.br. Naziv OCD Naziv projekta Osvojeni bodovi Komentari  nakon evaulacije Ukupna vrijednost projekta u KM  Traženi iznos za sufinansiranje  Odobrena sredstva  
       O D O B R E N I  P R O J E K T I 
                                                    Oblast: 1.1.Stvaranje preduslova za takmičenje sportskih klubova u 2021. godine  
1 OK "KULA" "Takmičenje u Premijer ligi, Super ligi  FBiHKUP-BIH, mlade kategorije" 81 ODOBREN 45.000,00 45.000,00 25.000,00
3 RK "GRADAČAC 1954"  "RK Gradačac -2021" 78,4 ODOBREN 190.434,00 55.000,00 25.000,00
2 NK "ZVIJEZDA-GRADAČAC" "Takmičenje u I ligi FBiH" 78,2 ODOBREN 360.000,00 240.000,00 70.000,00
4 FK "BOSNA" "Takmičenje u II  ligi FBiH" 78 ODOBREN 79.315,00 35.000,00 5.000,00
DISKVALIFIKOVANI PROJEKTNI PRIJEDLOZI

Razlog diskvalifikacije: vrijeme trajanja projekta je kraće ili duže u odnosu na kriterije Javnog poziva;

vrijednost budžeta je niža ili viša u odnosu na kriterije Javnog poziva;

nema kontinuiteta u aktivnostima u implementaciji projektnog prijedloga;

projektni prijedlog primljen nakon roka koji je definisan Javnim pozivom;

projektni prijedlog je dostavljen u neadekvatnom formatu – pogrešan formular(i);

nedostaje jedan ili nekoliko ključnih dokumenata (projektni prijedlog,

logički okvir, budžet ili plan aktivnosti) usljed čega je nemoguće izvršiti evaluaciju;

korisnici projekta i/ili mjesto implementacije projekta nisu u općini/opštini/gradu u kojem je objavljen Javni poziv.

OCD nije dostavila ili nema važeću registraciju u skladu sa kriterijima Javnog poziva.

R.br. Naziv OCD Naziv projekta Komentari nakon evaluacije
1 KBS "ZMAJ" Organizacija turnira i takmičenja….. Nepotpuna aplikacija -  nedostaje dodatna dokumentacija.
Uvjerenje Porezne uprave, id.broj, fotokopja lične karte, CV.
Plan aktivnosti nije jasno definisan  i  nije usklađen sa budžetom projekta.