A+ R A-

Rang lista - Ministarstvo za boračka pitanja TK

Komisija ministarstva za boračka pitanja TK za razmatranje prijava po raspisanom oglasu donosi:

RANG LISTU
kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2022. godini na
području Tuzlanskog kantona

DOWNLOAD

Rang lista - uvaženi

Rang lista - odbijeni, odbačeni