A+ R A-

Rezultati Javnog konkursa/poziva za dodjelu pomoći vlasnicima korisnicima oštećenih stambenih objekata na području općine Gradačac

Rezultate Javnog konkursa/poziva za dodjelu pomoći vlasnicima korisnicima oštećenih stambenih objekata na području općine Gradačac

   U skladu sa Programom izgradnje novih i sanacije oštećenih stambenih objekata na području općine Gradačac usljed prirodnih nesreća koje su se dogodile u maju,junu i avgustu 2014.godine,

vlasnicima/korisnicima oštećenih stambenih objekata na području općine Gradačac koji su aplicirali na Javni konkurs/poziv za dodjelu pomoći vlasnicima/korisnivma oštećenih stambenih objekta na području općine Gradačac, dodjelit će se sredstva za sanaciju kako slijedi u tabeli:

 

R/b.

Ime i prezime

Mjesna zajednica

Iznos sredstava za

sanaciju stambenog objekta

KM

Iznos sredstava za sanaciju klizišta na parceli uz stambeni objekat

KM

1.

Šaldić Ramiz

Zelinja Donja

5.000,00

 

2.

Čandić Kemal

Jelovče Selo

5.000,00

 

3.

Dževad

Međiđa Gornja

5.000,00

 

4 .

Mešanović Huso

Međiđa Gornja

5.000,00

 

5.

Šarić Mirsad

Bukva

5.000,00

 

6.

Omerović Jasmin

Novalići

5.000,00

 

7.

Beširović Sifet

Rajska

4.925,70

 

8.

Zukić Šaha

Kerep

 

4.479,93

9.

Malešaković Hamid

Zelinja Srednja

 

4.460,04

10.

Hasić Selim

Zelinja Donja

3.708,90

 

11.

Džombić Sejfudin

Jelovče Selo

 

3.861,00

12.

Osmanović Fadil

Rajska

3.735,81

 

13.

Žigić Muharem

Zelinja Srednja

 

3.349,71

14

Hasanović Meho

Kerep

 

3.233,00

15.

Čandić Enver

Jelovče Selo

2.844,27

-

16.

Šišić Adem

Međiđa Gornja

 

1.994,85

17.

Hasić Mirzet

Rajska

810,81

 

18.

Bečić Mujo

Zelinja Donja

691,47

 

19.

Kujraković Jasim

Zelinja Donja

 

5.000,00

20.

Kujraković Mirsada

Zelinja Donja

 

1.737,00

21.

Kujraković Ramo

Zelinja Donja

 

2.161,00

22.

Duraković Ibrahim

Međiđa Gornja

5.000,00

 

23.

Isić Ferida

Gradačac

5.000,00

 

24.

Tirić Ramo

Rajska

 

1.250,00

25.

Dema Admir

Rajska

 

2.448,80

 

 

 

56.716,96

33.975,36

UKUPNO:

90.692,59

 

   O dodjeli sredstava će se sa navedenim licima zaključiti tripartitni ugovori koji će osim navedenih lica potpisati direktor Fonda za pomoć nastaradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH kao i općinski načelnik općine Gradaćac, za dio sredstava Fonda od 63.859,17 KM a za preostali dio od 26.833,42 KM će ugovore potpisati korisnici sredstava i općinski načelnik općine Gradačac.

   O vremenu potpisivanja ugovora korisnici sredstava će biti naknadno obaviješteni telefonskim putem.

 

   Pravo na dodjelu pomoći nisu ostvarila lica koja su se prijavila na Javni oglas ali ne ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Odluke o raspodjeli sredstava ili se ne nalaze u Programu izgradnje novih i sanacije oštećenih stambenih objekata na području općine Gradačac usljed prirodnih nesreća koje su se dogodile u maju,junu i avgustu 2014.godine:

 

 1. Hasanović Halil, Kerep,                   
 2. Taletović Behader, Kerep,
 3. Taletović Osman, Kerep,
 4. Bajramović Alma, ul. Hadžiefendijina,
 5. Golać Aiša, Kerep,
 6. Duraković Ahmet, Međiđa Gornja,
 7. Omerović Mehmedalija, Kerep,
 8. Brkić Sejfo, Požarike,
 9. Hasanović Ramiz, Kerep,
 10. Golać Muris, Kerep,
 11. Taletović Ramadan, Kerep,
 12. Ćosić Fikreta, Potok Mahala,
 13. Kevrić Šemsa, ul. Hadžiefendijina,
 14. Mrkonjić Ajša, Kerep,
 15. Spahić Šahbaz, Kerep,
 16. Halilović Edin, Kerep,
 17. Hasanović Salih, Kerep,
 18. Halilović Fata, Kerep,
 19. Kujraković Mustafa, Jasenica
 20. Numanović Šefik, Rajska,
 21. Brkić Bajro, Međiđa Gornja,
 22. Hapadžić Hasan, Zelinja Srednja,
 23. Hasanović Osman, Kerep,
 24. Hasanović Adil, Kerep.