A+ R A-

KONAČNE RANG LISTE - STIPENDIJE 2014/2015

Na  osnovu   člana   14.   Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  općine   Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", br.5/2013,),  Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku  2014 / 15. godinu,  broj: 01-05-303/14. Od 25.9.2014. Godine ("Službeni glasnik općine Gradačac", br. 9/14.) i Odluke Komisije za Statu i opća kata po uloženim prigovorima, Komisija  Općinskog vijeća za drštvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu,  utvrđuje:

KONAČNE  RANG LISTE
kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2014/2015.godinu
PO KATEGORIJAMA

Cjelokupne rang liste po kategorijama možete pogledati na donjem linku:

Konačne rang liste kandidata za stipendije za školsku 2014/2015 po kategorijama