A+ R A-

Konačne rang liste za općinske stipendije za školsku 2015/2016 godinu

Rok za podnošenje prigovora: 6.02.2016. godine                                                   

Na  osnovu   člana   14.   Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  općine   Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", br.5/2013,)  i  Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku-akademsku   2015 / 16. godinu,  broj: 01-05-268/15. od 30.9.2015. godine, odluke komisije za Statut i opća akta po uloženim prigovorima Komisija Općinskog vijeća za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu utvrđuje :

KONAČNU RANG LISTU

kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2015/2016.godinu

KATEGORIJA I  -  Učenici generacije
KATEGORIJA II -  Studenti sa ostvarenom proječnom ocjenom 9 i više u predhodnoj akademskoj godini
KATEGORIJA III - Studenti  I godine studiranja/brucoši
KATEGORIJA  IV - Studenti od  II do VI godine dodiplomskog studija i I ciklusa bolonjskog sistema studiranja
KATEGORIJA V -   Studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske zaštite
KATEGORIJA VI -  Učenici srednjih škola i studenti iz socijalno ugroženih porodica

OBAVJEŠTENJE:

Obavještavaju  se kandidati koji su ostvarili pravo na stipendiju općine Gradačac, da  će se potpisivanje Ugovora  o dodjeli stipendija  obaviti 26. februara ( petak)  2016. godine u 14:00 sati u sali «Gradačačkog sajma».

Za pristupanje potpisivanju Ugovora o stipendiranju kandidati  trebaju dostaviti:

- fotokopiju tekućeg računa, otvorenog na ime korisnika stipendije,

- na uvid predočiti ličnu kartu,

- za malodobne korisnike stipendije Ugovor  potpisuje roditelj.

Kandidati koji u navedenom terminu ne potpišu Ugovor o stipendiranju mogu to učiniti  u Službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu svakim radnim danom od 08,00: do 16,00 sati (kancelarija br. 19).

Napomena:

Isplata stipendija može početi tek kada svi kandidati potpišu Ugovore i dostave Službi brojeve tekućih računa. Obzirom na ovu činjenicu, molimo da   svoje obaveze uskladite prema gore navedenom terminu i pristupite potpisivanju Ugovora o stipendiranju.

CJELOKUPNE RANG LISTE PO KATEGORIJAMA MOŽETE DOWNLOADAOVATI SA DONJIH LINKOVA:

Konačne rang liste kandidata za dodjelu stipendija u 2015_2016