A+ R A-

Održan „Forum građana“ u MZ Vida II

U sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ održan je „Forum građana“ mještana MZ Vida II na kojem su mještani konstruktivnom raspravom i prijedlozima odredili prioritetne oblasti,  projekte i pravac djelovanja mjesne zajednice u narednom periodu.

Opći cilj ovog projekta jeste unapređenje kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu.

U okviru „Projektnog fonda za lokalne inicijative“ predviđena su sredstva koja su namjenjena za finansijsku podršku projektima  predloženim od strane mjesnih zajednica a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u njihovim mjesnim zajednicama – MZ u partnerskim Jedinicama lokalne samouprave – JLS.

U sklopu druge faze ovog projekta učestvuje pet mjesnih zajednica s područja Grada Gradačac. U narednom periodu forumi građana će se održati u MZ Varoš, MZ Zelinja Srednja, MZ Mionica III i MZ Kerep.

Ovaj projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Gradom Gradačac uz finansijsku podršku Vlada Švedske i Švicarske i budžeta Grada Gradačac.