A+ R A-

Završena 25. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Danas je održana 25. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na dnevnom redu nalazilo se 15 tačaka.

Gradski vijećnici usvojili su Nacrt poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period od 01.01.-31.03.2023. godine.

Usvojen je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o donošenju novih Pravila ustanove JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o uvećanju cijena usluga boravka djece u  Ustanovi (JU Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac). 

Imenovana je i nova Komisija za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

Gradski vijećnici razmatrali su i usvojili Izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća Grada Gradačac za 2022. godinu i Izvještaje o radu javnih ustanova i javnih zdravstvenih ustanova Grada Gradačac za 2022. godinu.

Gradsko vijeće primilo je na znanje Informaciju o zaključenju sudske nagodbe u parničnim postupcima vođenim pred Općinskim sudom u Tuzli sa „Novom pijacom“ d.o.o. Porebrice.