A+ R A-

Švicarski investitori u posjeti općini Gradačac

Danas su predstavnici Švicarske tvrtke «Tissa Glasweberei AG» posjetili općinu Gradačac , sa namjerom da sagledaju mogućnosti preseljenja proizvodnje vlakana i tekstila od stakla, aramida, bazalta i karbona.

Ovoj firmi općina Gradačac je interesantna za ulaganje , obzirom na položaj i poslovni ambijent koji razvija. Preporuku za ulaganja na općini Gradačac dale su Ambasada Švicarske, privredna komora Austrije u BiH, te urgencija Fipa.

Na sastanku u općini Gradačac predstavnici ove firme upoznati su putem prezentacije o razvojnim planovima i mogućnostima i uslovima poslovanja na općini Gradačac.

Posebno su predstavnike ove kompanije interesovale informacije o radnoj snazi na općini i njenoj prekvalifikaciji za proizvodnju.

U okviru posjete i razmjene mišljenja i prikupljanja informacija predstavnici ove firme obišli su u okviru raspoloživog vremena i privredne subjekte u Gradačcu «Ammar» doo; «Thema» doo; «Livnica TMD AGS»; «Wagner Automotive»;  «Pulcom» i druge privredne subjekte.

Na zajedničkom druženju Općinskog načelnika sa saradnicima i predstavnika privrednih subjekata u Gradačcu, razmijenjena su iskustva u poslovanju i stvaranju ambijenta za uspješno poslovanje na općini Gradačac i Bosni i Hercegovini.

Sa obje strane izražen je optimizam za uspješnu saradnju i u narednom periodu  intenzivirat će se aktivnosti na otvaranju ove fabrike u Gradačcu.