A+ R A-

Bankovni računi Grada Gradačac

Obavještavaju se građani i poslovni subjekti da je Grad Gradačac u posjedu slijedećih bankovnih računa:
Brojevi računa otvoreni su kod NLB Banke d.d., Filijala Gradačac i glase:

Depozitni račun za uplatu javnih prihoda……………………………132-190-029-00000-87
(račun na koji se uplate vrše po osnovu javnih prihoda (administrativne, komunalne i druge takse i naknade, rente i druge naknade po važećim zakonskim propisima)

Račun za uplatu donacija i grantova………………………………....132-190-030-96598-53
(račun za uplatu sredstava za sufinansiranje kapitalnih projekata od strane građana i mjesnih zajednica).


Ostali računi su:

Transakcijski račun ……………...................................……...………132-190-03113683-14 
( isplate sa računa shodno namjeni )

Račun zaštite i spasavanja …....................................………………132-190-03103383-68 
( isplate sa računa shodno namjeni )

Račun za izgradnju skloništa ….................................………………132-190-20078029-63 
( isplate sa računa shodno namjeni )

Račun za zaštitu od požara ….................................……..…………132-190-20094782-50 
( isplate sa računa shodno namjeni )

Račun za isplatu naknada za rad komisija ….................................……..…………132-190-20085131-97 
( isplate sa računa shodno namjeni )

Devizni račun …......................................................……..…………100863731 
( ino uplate/isplate )

Devizni račun …......................................................……..…………500-41100619-199777-00
( ino račun za uplate namjenskih sredstva za izgranju Kulturnog centra otvoren kod ZiraatBank BH d.d. )