A+ R A-

Odluka o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama

Na osnovu člana 24. i člana 68. stav 4. Statuta općine Gradačac (Sl.glasnik općine Gradačac, br.4 108 i 5112), Općinsko vijeće općine Gradačac na 16. sjednici održanoj dana 26. 06. 2014. godine, donosi

Odluku o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama

Član 1.

Općinsko vijeće raspisuje izbore za članove Vijeća mjesnih zajednica na području općine Gradačac.

lzbori za članove Vijeća mjesne zajednice će se provoditi u svim mjesnim zajednicama istovremeno

Član 2.

Izbori za članove Vijeća mjesne zajednice će se održati u nedjelju 24. avgusta 2014. godine, od 7 do 19 sati.

Zborovi građana će se održati 10 avgusta, istovremeno u svim mjesnim zajednicama. Ukoliko zbor građana u nekoj mjesnoj zajednici ne uspije da se održi 10. avgusta, isti će se ponoviti 17. avgusta.

Član 3.

Izbore će provesti Općinska izborna komisija i Birački odbori koji rukovode izborima, a čije nadležnosti su regulisane Odlukom o postupku izbora za organe mjesne zajednice i način verifikacije provedenih izbora br.01-05-180/14 od 29.05.2014. godine.

Član 4.

Nakon izvršenih izbora, Kornisija za sprovođenje izbora ie sačiniti izvještaj i podnijeti ga Općinskom vijeću, u roku od l5 dana od dana održanih izbora.

Član 5.

Izborne radnje počinju danom stupanja na snagu ove Odluke.

Općinska izborna komisija utvrdit će rokovnik radnji u postupku predlaganja kandidata i utvrđivanja kandidatskih lista, kao i drugih aktivnosti.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ,,Službenom glasniku općine Gradačac".

PRIJEDLOG URNEKA STATUTA ZA MZ MOŽETE DOWNLOADOVATI U NASTAVKU:

STATU MZ - PRIJEDLOG