A+ R A-

Zbirni rezultati izbora za organe MZ na teritoriji općine Gradačac

Na osnovu člana 15. i člana 24. Zakona o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine („Službne novine FBiH“, 49/06), člana 68. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, broj 4/08 i 5/12) i na osnovu člana 14. Odluke o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedbenih izbora („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 5/14, 8/14 i 2/15) Komisija za sprovodjenje izbora za organe mjesne zajednice objavljuje:

ZBIRNE REZULTATE ZA ORGANE MJESNIH ZAJEDNICA SA TERITORIJE OPĆINE GRADAČAC NAKON SPROVEDENIH IZBORA 14.06.2015. GODINE

Obrasce zbirnih rezultata možete downloadovati sa donjeg linka:

Obrasci zbirnih rezultata po MZ