A+ R A-

Určena sredstva sa humanitarne utakmice Zmajeva u Gradačcu

U Gradačcu je 22.maja održana pripremna utakmica A reprezentacije BiH i malde selekcije, pred odlazak zamajeva na svjetsko prvenstvo u Brazil. Ova utakmica na želju reprezentativaca, vodstava reprezantacije i Nogometnogg saveza BiH , Gradačca i općine Gradačac bila je humanitarnog karaktera. Prihod od ulaznica i aukcije dresova reprezentativaca namijenjen je poplavljenim općinama Maglaj, Šamac i Domaljevac/Šamac, kojae su pretrojele ogramne štete u ovoj prirodnoj nesreći.

 Na osnovu odluke općine Gradačac i Nogometnog saveza općine prihod od ove utakmice  u visini od 80.000,oo KM rasporedjen je i uplaćen na humanitarne račune ovih općina.

Općinski načelnik općine Gradačac i predsjednik organizacionog odbora mr.sci Edis Dervišagić,  posjetio je 11.i12.o6. ove općine i uručio simbolično čekove na odredjene iznose.

U razgovoru sa domaćinima istakao je da je u odnosu na štete koje su gradjani ovih općina pretrpijeli, ovo simboličan iznos , ali je znak solidarnosti  sa nastradalima i human gest Reprezentacije i drugih učesnika u oraganizaciji ove humanitarne utakmice.Općinski načelnik Dervišagić prilikom susreta sa načelnicima ovih općina istakao je spremnost gradjana Gradačca i općine da mada i sami pogodjeni nepogodom i dalje pružaju pomoć područjima koja su imala katastrofalne posljedice medju kojima su ove tri općine u veoma teškoj  humanitarnoj i drugoj situaciji.

Od načelnika i drugih predstavnika ovih općina izražena je velika zahvalnost općini Gradačac,njenim gradjanima i aktivistima humanitarnih i drugih organizacija koji su prvi pružili pomoć, a i dalje je pružaju.Posebna zahvalnost izražena je na ovoj humanitarnoj aktivnosti uz želje da naši Zmajevi dostojno predstve Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu.