Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Sjednice i materijali za narednu sjednicu vijeća
A+ R A-

Materijali za 25. radnu sjednicu planiranu za 30.04.2015. godine

 Klikom na tačku dnevnog reda otvarate predviđeni materijal dnevnog reda te tačke u pdf obliku.

Na osnovu člana 45.   Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac  («Službeni glasnik općine Gradačac», br. 8/08), i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  21. 04. 2015.godine

S A Z I V A M

25. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   30. 04. 2015. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu, sa početkom rada u 9,00 sati.

Sjednici predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za  period januar-mart 2015.g.  

 2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama.

3. Prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz budžeta općine Gradačac za finansiranje/sufinansiranje  projekata nevladinih i neprofitnih organizacija na području općine Gradačac.

4. Prijedlog Odluke o sufinansiranju nabavke sredstava potrebnih za provođenje lične zaštite građana.

5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i drugih tijela općinske uprave i samouprave općine Gradačac.

6. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima.

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa izvođenja radova na sanaciji pruge 14 Brčko-Banovići.

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora u MZ-a.

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova komisija – radnih tijela Općinskog vijeća.

10 Izvještaj o zaštiti od požara na području općine Gradačac, sa prijedlogom mjera.

11. Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Gradačac.                                                

12. Izvještaj Komisije o stanju objekta Sportske dvorane sa pratećim sadržajima u funkciji objekta kao i zemljišta  koje služi za redovnu upotrebu objekta za 2014. godine.

13. Izvještaj Komisije o korištenju zemljišta “Područna škola Vida” za 2014. godinu.

14. Izvještaj Komisije o korištenju zemljišta “Popovača-igralište” za 2014. godinu.

15.  Informacija  o stanju sigurnosti na području Općine Gradačac za period januar-decembar 2014. godine.

16. Informacija o bespravnoj gradnji na području općine Gradačac za 2014. godinu.   

17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i stavljanju na javni uvid i javnu raspravu Nacrta izmjene Regulacionog  plana slobodne industrijske zone II u Gradačcu.                                                                                

18. Razmatranje Zaključka Vlade TK od 14.04. 2015. godine o preporuci za zapošljavanje u zdravstvenim i drugim  javnim ustanovama, čiji je osnivač općina,  putem javnog oglasa, odnosno konkursa.

 19. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća.

 PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

 Šakić Enir, prof, s.r

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.