A+ R A-

Materijali za 35. radnu sjednicu planiranu za dan 31.03.2016. godine

KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJAL U PDF OBLIKU ...

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  22.03.2016. godine                          

S A Z I V A M

35. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 31.03.2016. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u  10,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:   

1. Izmjene i dopune  Budžeta Općine Gradačac za 2016. godinu.

2. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat vodosnabdijevanja Gradačca.

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju saobraćajnice kroz industrijsku  zonu - spoj magistralnog puta M 14.1. i Regionalno puta R 462.

4. Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Javnog stambenog preduzeća Gradačac sa    Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

5. Prijedlog Odluke o formiranju Higijenskog servisa pri JP „Veterinarska stanica Gradačac“.

6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora u MZ-a (Srnice Donje, Varoš, Centar i Bukva).

7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac u 2015. godini.

8. Izvještaj  Općinskog načelnika općine Gradačac za  2015. godinu.

9. Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Gradačac za 2015. godinu.    

10. Prijedlog jednogodišnjeg plana implementacije projekata za 2016. godinu i višegodišnjeg plana implementacije projekata za period 2016-2018. godina.

11. Prijedlog Programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2016. godinu.

12. Izvještaj o  izvršenim procjenama nepokretnosti za 2015. godinu.

13. Izvještaj o radu Odsjeka za inspekcije u nadležnosti općine Gradačac u 2015. godini.

14. Izvještaj o načinu korištenja dobara u općoj upotrebi datih u zakup:

        a) Jezero Hazna;

        b) Objekat „Gradine“  i „Lovca“ sa parking prostorom ispred „Gradine“;

        c) Gradskog stadiona Banja „Ilidža“;

       d) Autobuske stanice Gradačac.

15. Izvještaj o razvoju turizma na području općine Gradačac sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu 2016. godine.

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana UO JZU Banja „Ilidža“ Gradačac,  ispred Ministarstva zdravstva, na period do 90 dana.

17. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana UO JZU „Apoteka“ Gradačac, ispred Ministarstva zdravstva, na period do 90 dana.

18. Prijedlog Rješenja o prestanku mandata člana Komisije zbog smrti i imenovanju novog člana Komisije za procjenu nepokretnosti i  prava.

19. Izjašnjenje po zahtjevu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK.

20. Pitanja, prijedlozi, inicijative vijećnika.

Izvod iz zapisnika sa 34. sjednice općinskog vijeća