A+ R A-

Lista odobrenih projekata lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica

Lista odobrenih projekata po Javnom pozivu za prijavu projekata za izgradnju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac za period 2024-2025.godina

Obavještavaju se svi podnosioci prijava projekata za izgradnju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac za period 2024-2025.godina da je objavljena Lista odobrenih projekata.
Za sve ceste ili ulice koje su odabrane za izgradnju i rekonstrukciju po ovom Javnom pozivu, podnosioci prijava su dužni u roku od 5 (pet) dana od dana od preuzimanja Odluke o uplati sredstava, izvršiti uplatu na bankovni račun Grada Gradačac te dostaviti dokaz o uplati sredstava nadležnoj Službi.

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove, Odsjek za upravljanje razvojem će odmah nakon uplate sredstava od strane
podnosioca zahtjeva i zaključenja Liste odobrenih projekata, pokrenuti javnu nabavku za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji saobraćajne infrastrukture.

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove, zadržava pravo da utvrdi prioritete za početak izgradnje u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Grada Gradačac i kriterijima u usvojenom Programu izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac za period 2022-2024.godina („Službeni glasnik grada Gradačac“ broj 4/22 i 6/22):
-    trenutno stanje puta
-    kategorizacija putnog pravca
-    nivo prohodnosti
-    veći procenat učešća građana
-    spoj dvije ili više mjesnih zajednica
-    već započeti projekti
-    kao i dužina čekanja na implementaicju projekta.

Sve dodatne informacije o visini sredstava i načinu uplate podnosioci zahtjeva mogu dobiti u Gradskoj službi za urbanizam, investicije i
komunalne poslove, Odsjek za upravljanje razvojem ili na broj 035/369-764

DOWNLOAD

Lista odobrenih projekata