A+ R A-

Materijali za 23. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 25.04.2019. godine (četvrtak) u kongresnoj dvorani Gradačačkog sajma u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

Kolegij Općinskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

 

D N E V N I    R E D:

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period 01.01.-31.03.2019. godine.
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – zamjena azbestnih cijevi).
  3. Prijedlog odluke određivanja zona sanitarne zaštite izvorišta JZU Banja “Ilidža” Gradačac.
  4. Prijedlog odluke o utvrđivanju  školskih područja osnovnih škola na području općine  Gradačac.
  5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o bezbijednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac.
  6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz budžeta Općine Gradačac za finansiranje, sufinanisranje kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica na području općine Gradačac.
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima.
  8. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovaljenju prava služnosti.
  9. Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac.
  10. Prijedlozi rješenja o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća:

a)   Komisija za zaštitu prava nacionalnih manjina, građanskih prava, predstavke i pritužbe građana;

b)    Komisija za priznanja i nazive;

c)     Komisija za jednakopravnost spolova; i

d)    Komisija za mlade.Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Komisije za utvrđivanje prometne  vrijednosti nepokretnosti i prava.

11. Izvještaj o izvršenim procjenama nepokretnosti za 2018. godinu.

12. Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategija razvoja općine Gradačac za 2018.  godinu.

13. Izvještaj Kolegija Općinskog vijeća o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu.

14. Izvještaj o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama kadrova u privredi općine Gradačac.

15. Izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća u 2018. godini:

a)      JP Veterinarska stanica Gradačac;

b)      JP Parkinzi; i

c)      Javno stambeno preduzeće.

16. Izvještaj o načinu korištenja dobara u općoj upotrebi datih pod zakup:

a)      Izvještaj o načinu korištenja i stanja u kome se nalazi predmet zakupa – jezero “Hazna”.

b)      Izvještaj Komisije o korištenju zemljišta “Područna škola Vida” za 2018. godinu.

c)      Izvještaj Komisije o korištenju zemljišta “Popovača-igralište” za 2018. godinu.

d)     Izvještaj Komisije o korištenjo objekta “Gradine” i “Lovca” sa parking prostorom ispred “Gradine” za 2018. godinu.

e)      Izvještaj Komisije o korištenju Autobuske stanice za 2018. godinu.

17. Izvještaj o zaštiti od požara na području općine Gradačac za 2018. godinu sa prijedlogom mjera.

18. Informacija o intervenciji vatrogasaca na lokalitetu „Nova pijaca“ Porebrice Gradačac, na dan 14.04.2019. godine.

19. Informacija o bespravnoj gradnji na području općine Gradačac za 2018. godinu.

20. Informacija o razvoju turizma na području općine Gradačac sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu 2019. godine.

21. Informacija o stanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu Općine Gradačac sa prijedlogom mjera.

22. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.