A+ R A-

Materijali za 21. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, planiranu za dan 28. 02. 2019. godine (četvrtak) u kongresnoj dvorani Gradačačkog sajma u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i Zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 20. 02. 2019. godine

S A Z I V A M

21. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 28. 02. 2019. godine (četvrtak) u kongresnoj dvorani Gradačačkog sajma u Gradačcu,  sa početkom rada u 9:00 sati

          Kolegij Općinskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

D N E V N I    R E D:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu.
 2. Izvještaj o utršku budžetske rezerve Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu (za liječenje Mehmeda Ibrahimovića).
 3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac.
 4. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana OIK-e Gradačac, sa javnim oglasom.
 5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o bezbijednosti  saobraćaja na putevima općine  Gradačac.
 6. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom (“GRAD-LUX” d.o.o).
 7. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom (Aščić Dževad).
 8. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o uspostavi prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Gradačac.
 9. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Osnovna škola Požarike).
 10. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.
 11. Prijedlozi rješenja o imenovanju člana upravnog odbora JZU, čiji je osnivač Općinsko vijeće Gradačac, ispred Ministarstva zdravstva TK-a, na period do 90 dana od dana imenovanja
 12. Prijedlog Programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2019. godinu.
 13. Prijedlog Programa održavanja riječnih korita i lateralnog kanala za 2019. godinu na području općine Gradačac (Mala Tinja, Stara Gradašnica i lateralni kanal).
 14. Prijedlog Programa izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području užeg dijela grada Gradačca.
 15. Prijedlog Programa popravki i održavanja urbanog mobilijara, klupa, mostova i kanti za smeće na javnoj gradskoj površini.
 16. Izvještaj o  stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta na području općine Gradačac za 2018. godinu sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka u 2019. godini.
 17. Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Gradačac.
 18. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskim službama za upravu Općine Gradačac za period 01.01. – 31.12. 2018. godine.
 19. Informacija o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama.
 20. Informacija o održanim sjednicama Skupštine JP “Komunalac” d.d.
 21. Informacija o stanju bezbijednosti na području općine Gradačac za period januar-decembar 2018. g.
 22. Pitanja, prijedlozi i inicijative.
دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.