A+ R A-

Materijali za 20. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, planirana za dan 31. 01. 2019. godine (četvrtak) u kongresnoj dvorani Banje „Ilidže“ u Gradačcu, sa početkom rada po okončanju nastavka 19. radne sjednice koja je zakazana u 9:00 sati

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i Zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 22. 01. 2019. godine

S A Z I V A M

nastavak 19. radne sjednice Općinskog vijeća Gradačac, za dan 31. 01. 2019. godine (četvrtak) u kongresnoj dvorani Banje „Ilidže“ u Gradačcu,  sa početkom rada u 9,00 sati.

          Na  sjednici će se razmatrati tačke dnevnog reda koje nisu obrađene na prvom dijelu sjednice Općinskog vijeća, od Ad. 19.

 D N E V N I    R E D:

19. Prijedlozi programa rada javnih ustanova za 2019. godinu:

a) JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac;

b) JU Centar za socijalni rad Gradačac;      

c) JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac;

d) JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac. 

 20. Izvještaj o radu i poslovanju JP Komunalac d.d. Gradačac za period od 01.01.2017.-31.12.2017. godine.                                       

 21.  Prijedlozi programa rada javnih preduzeća za 2019. godinu:

a) JP Komunalac d.d.

b) JP Veterinarska stanica

c) JP „Parkinzi“;

d) Javno stambeno preduzeće.

22. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

NAPOMENA: Materijali su dostavljeni uz poziv za 19. sjednicu Vijeća, koja je prekinuta zbog održavanja  novogodišnjeg prijema.

------------------------------------------------------------------------

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i Zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 22. 01. 2019. godine 

 S A Z I V A M

20. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 31. 01. 2019. godine (četvrtak) u kongresnoj dvorani Banje „Ilidže“ u Gradačcu,  sa početkom rada po okončanju nastavka 19. radne sjednice koja je zakazana u 9:00 sati

          Kolegij Općinskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

D N E V N I    R E D:

1. Prijedlog odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera za 2019. godinu.       

2. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine  na području općine  Gradačac  za 2019. godinu.

3. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području općine Gradačac za 2019. godinu.

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima.

5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (stanovi u Potok Mahali).

6. Prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje sportskog objekta u izgradnji stadiona „Banja Ilidža“ sa pratećim sadržajima i opremom koji su u funkciji objekta, neposrednom pogodbom, JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac.

7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (kanalizacija Svirac, naselje Mejremići).

8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa (kanalizacija Ledenice Donje i Ledenice Gornje).

9. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (Požarike).

10. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele (Gluhić Fatima).

11. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina (Džombić Hasan).

12. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi (SP Pamuković).

13. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti  (Sivić Nusret).

14. Program rada JZU Dom zdravlja Gradačac za 2019. godinu.

     a) Informacija o aktuelnom stanju i poslovanju JZU Dom zdravlja Gradačac nakon potpisivanja Ugovora sa ZZO TK, sa prijedlogom mjera.

15. Program rada JU Apoteka Gradačac za 2019. godinu.

16. Izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava na području općine Gradačac u 2018. godini.

17. Informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2017/18. godini.

18. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

NAPOMENA:

 Kompletni materijali  koji su dostavljeni Stručnoj službi, dostavljaju se vijećnicima i članovima radnih tijela

Općinskog vijeća, a ostalima kojima je upućen poziv za 20. radnu sjednicu, materijale mogu  preuzeti u elektronskoj formi u Stručnoj službi Općinskog vijeća ili na web stranici: www.gradacac.ba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              PREDSJEDAVAJUĆI

              OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                   Šakić Enir, prof., s.r.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.