Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Sjednice i materijali za narednu sjednicu vijeća
A+ R A-

Materijali za 16. radnu sjednicu planiranu za 14.08.2018. godine

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 30. 07. 2018. godine 

S A Z I V A M

16. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 14. 08. 2018. godine (utorak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u 9,00 sati.

Sjednici predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D:

 

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period 01.01. - 30.06.2018. godine.

  2. Prijedlog Odluke o pristupanju realizaciji Regulacionog plana „Centar“ – izgradnje gradske garaže.

  3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora u Mjesnoj zajednici Vučkovci.

  4. Zaključak o ispraci greške u Odluci Općinskog vijeća broj: 01-05-183/18, od 15.05.2018. godine.

  5. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na investiciono ulaganja na objektu autobuske stanice.

  6. Izvještaj o radu mjesnih zajednica na općini Gradačac.

  7. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

                     

NAPOMENA:

 Kompletni materijali  koji su dostavljeni Stručnoj službi, dostavljaju se vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, a ostalima kojima je upućen poziv za 16. radnu sjednicu, materijale mogu  preuzeti u elektronskoj formi u Stručnoj službi Općinskog vijeća ili na web stranici: www.gradacac.ba.

 Kolegij Općinskog vijeća je usvojio zaključak da se uz tačku „Pitanja, prijedlozi i inicijative“ dostavlja i Informacija o realizaciji akata sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.

Od strane Službe za privredu, budžet i finasije dostavljen je „Dokument okvirnog budžeta Općine Gradačac za period 2019-2021. godina“, o čijem uvrštavanju u dnevni red po hitnom postupku se očitovao Općinski načelnik aktom broj: 02-014-17-ON/18, od 06.08.2018. godine.

Općinska Služba za geodetske i imovinsko –pravne poslove je dostavila materijal: „Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavi prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Gradačac“ broj: 01-05-244/18, od 03.07.2018. godine, o čijem uvrštavanju dnevni red  će se očitovati predlagač materijala na sjednici Općinekog vijeća.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Šakić Enir, prof., s.r.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.