A+ R A-

Materijali za 19. radnu sjednicu planiranu za 27.12.2018. godine

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i Zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 18. 12. 2018. godine

S A Z I V A M

19. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 27. 12. 2018. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u 9,00 sati.

          Sjednici predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D:

 

 1. Prijedlog Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu.
 2. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu.
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na sklapanje ugovora o dozvoljanom prekoračenju na transakcijskom računu.
 4. Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Općine Gradačac.
 5. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu Općine Gradačac.
 6. Prijedlog Odluke o gubitku statusa dobara u općoj upotrebi (JP Komunalac).
 7. Prijedlog Odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra – put (Jelovče Selo).
 8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uspostavi prava građenja.
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta „Stara autobuska stanica“.
  - Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi po nacrtu urbanističkog projekta
  - Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističkog projekta
  - Urbanistički projekat - tekstualni dio
  - Urbanistički projekat - grafički dio
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade – paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih tijela i OIK-e.
 11. Nacrt Odluke o osnivanju skloništa za napuštene životinje.
 12. Nacrt Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac.
 13. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine i prijedlog ugovora o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice.
 14. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti.
 15. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu po članu 61. ZGZ.
 16. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu uređenja rezervisanih parking mjesta.
 17. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na cijene vode i otpadne vode.
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Gradačac.
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac.
 20. Prijedlozi programa rada javnih ustanova za 2019. godinu:

a) JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac;

b) JU Centar za socijalni rad Gradačac;      

c) JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac;

d) JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac.                                          

 21.  Prijedlozi programa rada javnih preduzeća za 2019. godinu:

      a) JP Komunalac d.d.

           b) JP Veterinarska stanica

c) JP „Parkinzi“;

d) Javno stambeno preduzeće.

     22. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

NAPOMENA:

Do momenta slanja materijala za ovu sjednicu Općinskog vijeća Stručnoj službi Općinskog vijeća od predlagača nisu dostavljeni materijali po:

Ad. 8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uspostavi prava građenja;

Ad. 15. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu po članu 61. ZGZ;

Ad. 17. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na cijene vode i otpadne vode; i

Ad. 21. Prijedlozi programa rada javnih preduzeća za 2019. godinu:

      a) JP Komunalac d.d.

Komisija za izbore i imenovanja treba da ustanovi materijale po:

Ad. 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade – paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih tijela i OIK-e;

Ad. 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Gradačac; i

Ad. 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.